FAKTA: Dansk statsborgerskab giver pas og stemmeret

Det er noget særligt at få statsborgerskab i Danmark, mener integrationsminister Inger Støjberg (V), der vil stramme reglerne for, hvornår man kan få grønt lys til at blive dansk statsborger.

Her kan du læse, hvad der følger med et statsborgerskab.

* Statsborgerskab - eller indfødsret - definerer en persons status som berettiget og forpligtet i forhold til en stat. I dette tilfælde Danmark.

* Det forudsætter en tilknytning mellem borger og stat og betyder, at en person har fulde og lige rettigheder i staten. Det er således den juridiske forbindelse mellem en person og et land.

* Ved tildeling af dansk statsborgerskab følger eksempelvis et dansk pas.

* Yderligere betyder et statsborgerskab i Danmark, at man har ret til at opholde sig i landet, stemme ved valg, stille op til valg og modtage sociale ydelser.

* Samtidig bliver man pålagt pligter så som værnepligt.

* Som dansk statsborger har man ret til at få diplomatisk beskyttelse internationalt, hvis man kommer i vanskeligheder i udlandet.

* Med Danmarks medlemskab af EU har det danske statsborgerskab mistet en del af sin betydning, fordi borgere i andre EU-lande i almindelighed er sidestillet med danske statsborgere.

* Der er ingen forskel på begreberne indfødsret, statsborgerskab og statsborgerret.

Kilder: Den Store Danske, Institut for Menneskerettigheder, Statsforvaltningen, Dansk Flygtningehjælp

/ritzau/

Dagens Gossip