FAKTA: De sårbare orangutanger

Orangutangen findes kun på øerne Borneo og Sumatra i Sydøstasien og er den eneste menneskeabe, der lever uden for Afrika.

Eksperter advarer nu om, at arten er tæt på udryddelse i naturen på grund af skovrydning.

* Orangutang betyder "skovmenneske" på malaj. Bestanden blev for 100 år siden anslået til omkring 230.000.

* Det seneste estimat fra 2004 siger 55.000 dyr, men antallet formodes i dag at være lavere.

* Den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN) vurderer, at bestanden på Borneo bliver reduceret med 86 procent i perioden 1973-2025.

* Derfor anses Borneo-orangutangen nu for "kritisk truet" og er i "ekstremt høj risiko for at blive udryddet i naturen".

* En vild orangutang kan blive op til 45 år. I fangenskab kan aberne dog nå en alder på helt op til 60 år.

* Ingen andre pattedyr har så længe mellem fødsler. Der går 6-8 år efter en fødsel, før hunnen bliver gravid igen.

* Arten er ekstremt sårbar, fordi ungen er afhængig af sin mor lige så længe - mellem 6 og 8 år.

* Mange af de tilbageværende bestande af orangutanger er små og isolerede. Det kan føre til indavl og svage individer.

* Årsagen til artens voldsomme tilbagegang er ulovlig jagt og tab af levesteder, fordi regnskov fældes til fordel for palmeolieplantager.

Kilde: Red Orangutangen, IUCN.

Kilder:

/ritzau/

Dagens Gossip