FAKTA: Det betyder bruttonationalprodukt eller BNP

Danmarks Statistik har revideret væksten i det danske bruttonationalprodukt - med et plus på 0,2 procentpoint for 2014. Men hvad er det nu, bruttonationalprodukt betyder - se det her:

* Et lands samlede økonomi måles i bruttonationalproduktet (BNP).

* BNP er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land - eller den samlede værdi af landets produktion i løbet af en periode, fratrukket udgiften til råvarer og hjælpestoffer.

* BNP er med andre ord et vigtigt mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

* Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst - altså om vi bliver rigere eller fattigere.

* FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, så det er muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

Kilder: Danmarks Statistik med flere.

/ritzau/

Dagens Gossip