FAKTA: Det er der sket på byggepladsen ved Marmorkirken

* 15. juni gav Københavns Kommune tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser.

Påbuddene efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42 regulerer, hvor længe arbejdet må fortsætte på den enkelte byggeplads, og hvor meget det må støje.

Københavns Kommune vurderede oprindeligt, at klager over de nye arbejdstider ikke skulle have opsættende virkning.

* 31. juli slog Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid fast, at en klage over påbuddet for Marmorkirken skulle have opsættende virkning, og at det gamle påbud og arbejdstider i stedet gælder, indtil klagen er afgjort.

De udvidede arbejdstider blev ophævet for byggepladsen ved Marmorkirken med det samme. Siden er der ikke blevet arbejdet om natten.

* 7. november afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at Københavns Kommune skulle udarbejde endnu et påbud til Metroselskabet med mere detaljerede grænser for, hvor meget der må støjes på byggepladsen.

* 3. december har kommunen sendt et nyt påbud i høring. Påbuddet giver igen Metroselskabet lov til at bygge om natten.

Byggepladsen får i påbuddet lov til at støje op til 86 decibel. Det er 8 decibel mere, end det tidligere påbud gav tilladelse til.

Påbuddet skal være i høring indtil 18. december. Derefter skal kommunen udarbejdet et endeligt påbud.

Arbejdet skal fortsat stå stille om natten, indtil det endelige påbud er fremlagt. Kommunen regner med at have det klar omkring nytår.

Derefter vil naboerne igen kunne klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis de gør det, vil det være op til nævnet at beslutte, om døgnarbejdet fortsat skal stå stille, mens klagen bliver behandlet.

/ritzau/

Dagens Gossip