FAKTA: Det stemmer vi om på familieområdet

Ved folkeafstemningen på torsdag bliver vælgerne bedt om at stemme ja eller nej til "Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning". På familieområdet indgår følgende fire retsakter.

* Arverets-forordningen:

Den skal gøre behandlingen af arvesager på tværs af grænserne mindre kompleks. Det sker gennem fælles regler om, hvor og efter hvilket lands regler en grænseoverskridende arvesag skal behandles.

* Bruxelles IIa-forordningen:

Den skal gøre behandlingen af sager om skilsmisse, separation og forældreansvar på tværs af grænserne enklere og mere effektiv. Forordningen indeholder regler om, i hvilket EU-land en sag skal behandles, samt om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser.

* Underholdspligts-forordningen:

Den skal gøre behandlingen af sager om underholdspligt på tværs af grænserne enklere og mere effektiv. Det drejer sig navnlig om sager om børnebidrag og ægtefællebidrag. Danmark har i forvejen en parallelaftale med EU, som omfatter forordningen, der derfor gælder for Danmark – bortset fra regler om administrativt samarbejde.

* Forordningen om bilaterale familieretlige aftaler

Den indeholder regler om, hvordan de enkelte EU-lande laver deres egne aftaler, såkaldte bilaterale aftaler, med lande uden for EU på områder, der er omfattet af Bruxelles IIa-forordningen og underholdspligtforordningen.

Hvis et flertal stemmer nej, deltager Danmark fortsat ikke i retsakter på det familieretlige område.

Hvis et flertal stemmer ja, så tilslutter Danmark sig de fire retsakter.

Kilder: Hjemmesiden 3. december.dk, Ritzau.

/ritzau/

Dagens Gossip