FAKTA: Det viser Vejdirektoratets fartforsøg

Vejdirektoratet er netop kommet med en længe ventet evaluering af 18 forsøgsstrækninger landet over, hvor hastighedsgrænsen siden 2011 forsøgsvis har været sat op fra 80 til 90 kilometer i timen.

* I alt har 103 kilometer statsvej siden juni 2011 været udlagt til forsøg, hvor hastigheden blev hævet fra 80 til 90 kilometer i timen.

* 60 kilometer var landeveje med blandet trafik, hvor evalueringen viser, at der i forsøgsperioden har været 71 procent flere ulykker med personskade, end man kunne forvente.

* Den negative udvikling skyldes formentlig, at grøfter og faste genstande typisk er forholdsvis tæt på kørebanen på disse veje.

* 21 kilometer af forsøgsstrækningerne var motortrafikvej, og her er konklusionen, at det "stort set har været trafiksikkerhedsmæssigt neutralt" at hæve fartgrænsen til 90 kilometer i timen.

* Det samme gælder for forsøgets 22 kilometer landevej uden cykeltrafik, hvor "udviklingen i antal ulykker og personskader ligeledes er neutral".

Kilde: "Evaluering af forsøg med differentierede hastigheder på statsvejnettet". Vejdirektoratet.

/ritzau/

Dagens Gossip