FAKTA: DSB ser sig ikke i stand til at tjekke pas

Regeringen ruster sig til en situation, hvor Danmark genindfører grænsekontrollen. I første omgang vil regeringen have vedtaget en lov om såkaldt transportøransvar, der gør det muligt at pålægge færge-, bus-, tog og flyselskaber at kontrollere pas og eventuelt visum.

Men en række virksomheder og organisationer har sendt kritiske kommentarer til lovforslaget. Her er et udpluk:

* DSB:

- Hvis DSB fremover pålægges at indføre kontrol af generel rejselegitimation og visa, tilkommer der DSB opgaver, som medarbejderne ikke er uddannet til, endsige har erfaring med.

- DSB ser sig ikke i stand til at løfte denne opgave, som tilmed sker under strafansvar.

- Såfremt der indføres dansk grænsekontrol ved den svenske grænse, vil det stille DSB i en situation, der er umulig at løse på lovlig vis, da DSB vil være tvunget til at begå retsbrud i enten Sverige eller Danmark.

- Hvis lovforslaget bliver vedtaget og udmøntet, vil DSB være nødsaget til at indlede dialog med Transport- og Bygningsministeriet og DSB's kontraktparter i Sverige og Tyskland om midlertidigt at indstille den grænseoverskridende trafik.

* Flyselskabet SAS:

- Eftersom afskaffelsen af grænsekontrollen inden for Schengen-området er aftalt mellem stater, så bør en genindførelse af grænsekontrollen også være et anliggende mellem og for stater.

- SAS' personale har ikke umiddelbart ekspertise og ressourcer til at gennemføre dokumentkontrollen.

* Rederiet Danske Færger, der blandt andet besejler Rønne-Ystad:

- En konsekvent id-kontrol af samtlige passagerer vil kræve en helt anderledes mødetid på de store rejsedage formentlig helt op til en time for overhovedet at kunne afvikle trafikken.

- Rederiet har ingen faglige udlærte personer, som på nogen måde vil kunne se, om en id-dokumentation er rigtig eller falsk.

* Busselskabet Sydtrafik:

- Forslaget vil dårligt kunne forenes med Sydtrafiks ønske om at opretholde stabile busforbindelser til Tyskland på vilkår, der er acceptable for vores kunder, private vognmænd samt deres chauffører.

- De kontrolopgaver, som chaufførerne vil blive pålagt i situationen, er politimæssige opgaver, som chaufførerne ikke er rustet til at varetage.

- Dertil kommer, at kontrollen skal varetages i udlandet, og det virker uafklaret, hvorvidt tysk politi kan eller vil bistå chaufførerne i en kontrol- eller konfliktsituation, for eksempel hvis passagerer nægter at forlade bussen.

* Arriva, der kører bus og tog flere steder i landet:

- Dette rækker langt ud over kontrol af almindelig rejsehjemmel.

- Dertil kommer, at vi kan blive pålagt bøder og erstatningsomkostninger, i forbindelse med hjemsendelse af udlændinge med ikke gyldigt pas, visa og andre former for legitimation, eller hvis det lykkes udlændinge at komme ind i Danmark via vores transportmidler, uden at vi opdager det.

* Brancheorganisationen Horesta, der blandt andet samler turisterhvervet:

- Et rigidt grænsekontrolsystem kan have en reel negativ effekt for dansk erhvervsliv i form af lange køer ved transportkorridorerne ind til Danmark, forøgede omkostninger for firmaer, der handler over grænsen, men især for det danske turismeerhverv.

* Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der er specialiseret i erhvervsret:

- Lovforslaget må forventes at medføre meget væsentlige økonomiske omkostninger for transportørerne. Disse kan blandt andet bestå i omkostninger til ekstra personale og faldende antal rejsende.

- Biltransporten over broerne vil blive begunstiget i forhold til transport med færgerederier og jernbanetransport

Kilder: Høringssvar

/ritzau/

Dagens Gossip