FAKTA: EU-borgere skal have styrket deres færdigheder

70 millioner borgere i EU har ikke de mest basale læse- og skrivefærdigheder.

Derfor foreslår kommissionen ti punkter, som skal implementeres over de næste to år.

De fire første vil blive implementeret med det samme:

* Der skal være garanti for, at voksne med en kort uddannelse får hjælp til at erhverve sig et minimum af læse-, regne- og digitale færdigheder, som kan hjælpe dem i retning af en uddannelse.

* Der skal igangsættes en gennemgang af kvalifikationerne i EU for at sikre, at der gøres bedre brug af alle tilgængelige færdigheder på det europæiske arbejdsmarked.

* Medlemsstater og repræsentanter fra uddannelse, beskæftigelse og industrien skal udvikle en stor talentmasse inden for it og sikre, at personer og arbejdsstyrken i Europa er udstyret med tilstrækkelige digitale færdigheder.

* De forskellige sektorer skal adressere manglen på færdigheder i specifikke økonomiske sektorer.

Andre indsatser vil blive implementeret senere i år og i 2017:

* En værktøjskasse som tidligt kan identificere færdigheder og kvalifikationer hos asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere.

* En evaluering af EU's indsats for at tilbyde folk bedre og nemmere værktøjer til at præsentere deres evner og få viden om, hvilke færdigheder samfundet har brug for i forhold til valg af karriere og uddannelse.

* Få flere til at vælge en erhvervsuddannelse ved at indføre praktik og på den måde gøre det mere klart, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse åbner for.

* Flere mennesker skal have færdigheder med særligt fokus på iværksætteri og innovation, som er nødvendige for at leve og arbejde i det 21. århundrede.

* Der skal indhentes mere viden om, hvordan nyuddannede kommer videre på arbejdsmarkedet.

* Der skal fremlægges et forslag til, hvordan man bedst analyserer og udveksler erfaringer for effektivt at forhindre hjerneflugt også kaldet "brain drain"

Kilde: EU-Kommissionen

/ritzau/

Dagens Gossip