FAKTA: Fagbevægelsen ser fordele i disse retsakter

Hvis danskerne stemmer ja til at omdanne det danske EU-retsforbehold til en tilvalgsordning 3. december, er et flertal i Folketinget enige om, at Danmark skal omfattes af 22 retsakter.

Fagbevægelsen fremhæver især fire af disse retsakter, som rummer fordele for lønmodtagerne:

* Rom II-forordningen indeholder regler for, hvilken lovgivning der gælder i for eksempel sager om kollektive kampskridt. Reglerne skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at kende retstilstanden.

* Konkursforordningen gør det lettere for kuratorer at inddrive gæld i andre EU-lande. Samtidig får kreditorer også lettere adgang til at blive bekendt med insolvensbehandlinger i andre medlemsstater.

* Kontosikringsforordningen. Forordningen har til formål at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretslige område. Konkret bliver det i visse sager muligt at indefryse bankindeståender.

* Betalingspåkravsforordningen. Forordningen har til formål at forenkle og fremskynde grænseoverskridende sager om ubestridte pengekrav og nedbringe sagsomkostningerne.

Kilder: Ja-partiernes aftale om afstemningen: "Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender". LO og HK.

/ritzau/

Dagens Gossip