FAKTA: Frivilliges arbejde med kommunernes flygtninge

Frivillige hjælper landets kommuner godt på vej i arbejdet med at integrere de flygtninge, de får tildelt. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet LG Insight har foretaget for Røde Kors.

Se undersøgelsens resultater her:

* 74 procent af kommunerne siger i undersøgelsen, at kommunen i høj eller nogen grad skal bruge færre ressourcer på grund af frivillige, der hjælper flygtningene til hurtigere at blive integreret og klare sig selv uden hjælp fra kommunen.

* 90 procent af kommunerne vil gerne udbygge samarbejdet yderligere med flere frivillige og foreninger.

* 89 procent af de adspurgte kommuner siger, at civilsamfundets indsats har betydning for flygtningenes generelle sociale trivsel.

* 87 procent af de adspurgte kommuner siger, at civilsamfundet bidrager til, at flygtninge introduceres til det danske samfund.

* 79 procent af de adspurgte kommuner siger, at civilsamfundet bidrager til, at flygtninge får socialt samvær med borgere med etnisk dansk baggrund.

* 62 kommuner ud af 98 kommuner har medvirket i undersøgelsen. Det er ledere og koordinatorer med ansvar for integrationsområdet, der har svaret på spørgsmålene. Undersøgelsen er anonym og gennemført som landsdækkende survey i maj 2016.

Kilde: Dansk Røde Kors

/ritzau/

Dagens Gossip