FAKTA: Her er der planer om kystnære havvindmølleparker

De såkaldt kystnære havvindmølleparker skal opføres mindst fire kilometer fra kysten. Læs her om de danske planer, der nu kan blive droppet.

* Med energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW kystnære havvindmøller i Danmark.

* Udbuddet blev dog skåret ned til 350 MW i forbindelse med vækstaftalen fra juli 2014.

* Seks mulige områder blev udpeget til møllerne: Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm.

* Men i april 2016 besluttede forligskredsen bag energiaftalen at droppe Sejerø Bugten som muligt område, fordi tusinder af sortænder i et fuglebeskyttelsesområde - som Danmark i EU er forpligtet til at passe på - kan lide skade ved opstilling af havmøllerne.

* Kun nogle af de resterende fem områder ventes at blive udnyttet.

* Udbuddet skulle have været afgjort i foråret 2016. Men Ritzau erfarer, at regeringen vil droppe opstilling af kystnære havvindmøller for at finansiere afskaffelse af PSO-afgiften.

* Ved at droppe opstillingen af kystnære havvindmøller regner regeringen med at kunne spare staten for otte milliarder kroner frem mod 2035.

Kilder: Energistyrelsen, Ritzau.

/ritzau/

Dagens Gossip