FAKTA: Her er elementer af aftalen på transportområdet

3F’s Transportgruppe og DI har onsdag indgået aftale om en treårig overenskomst på transportområdet. Aftalen- i daglig tale kaldet Fællesoverenskomsten - gælder frem til 1. marts 2017.

* Normallønnen hæves pr. 1. marts 2014 med 2,10 kroner., pr 1. marts 2015 med 2,25 kroner og pr. 1. marts 2016 med 2,40 kroner pr. time.

* Mindstelønnen for havnearbejdere hæves pr. 1. marts 2015 med henholdsvis 20 kroner, 25 kroner og 30 kroner pr. dag for arbejde inden for normal arbejdstid, ved fremmøde uden for normal arbejdstid og på søn- og helligdage.

* Lærlinge- og elevsatser reguleres med 1,9 pct. i hvert overenskomstår.

* Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra ni måneder til seks måneder.

* Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får øgede muligheder for at blive kompetenceafklaret, så det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Samtidig styrkes uddannelsesplanlægningen i virksomhederne.

* Mulighed for støtte fra Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond til screening forud for ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning.

* Med overenskomsten etableres Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond, der har til formål at styrke samarbejdet lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne og at understøtte uddannelsesaktiviteter lokalt på virksomhederne.

* Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kroner pr. time til 8,50 kroner pr. time med virkning fra 1. juli 2014.

* Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder.

* Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov.

/ritzau/

Dagens Gossip