FAKTA: Her er kravene til dine økologiske madvarer

Danskerne putter oftere økologiske varer i indkøbskurven, og supermarkederne har svært ved at få nok af det økologiske kød, grøntsager og mælk.

Se her, hvilke krav det statskontrollerede Ø-mærke stiller til dine madvarer:

Økologiske svin:

* Fødes i hytter på marken og bor 49 dage uden for med soen.

* Det er ikke tilladt at fastspænde soen.

* Slagtesvin på 100 kilo skal have adgang til mindst 2,3 kvadratmeter udendørsarealer.

* Det er ikke tilladt at kupere halen.

* Grisen skal fodres med økologisk foder, og der er et krav om grovfoder.

* Svinene må maks. transporteres i otte timer hen til et slagteri.

Økologiske malkekøer:

* Køer og kalve skal gå på græs om sommeren.

* Køerne skal have daglig motion.

* Køerne skal have økologisk foder. Derudover er der et krav om grovfoder, og koen må ikke fodres med gensplejset foder.

* Koen tilbageholdes dobbelt så lang tid som almindelige køer fra at levere mælk efter medicinsk behandling.

* Køerne må maks. transporteres i otte timer hen til et slagteri.

* Køerne har ret til ren og tør strøelse, der er mindst fem centimeter tykt.

Økologiske høns, der lægger æg:

* Der må maksimum være seks høns per kvadratmeter indendørs.

* Hønsene har krav på udeareal.

* Hønsene skal fodres med økologisk foder. Derudover skal hønsene have adgang til grovfoder, og de må ikke fodres med gensplejset foder.

* Der skal være dagslys i hønsehuset.

Økologiske kyllinger:

* Der må maks. være ti kyllinger per kvadratmeter indendørs.

* Kyllingerne skal have adgang til det fri.

* Kyllingen skal være 56-81 dage gammel ved slagtning.

* Foderet skal være økologisk, og der skal være adgang til grovfoder.

* Der skal være adgang til dagslys i stalden.

* Der må maks. være 4800 kyllinger i en flok.

Økologiske fisk:

* Der må maks. være 25 kilo fisk per 1000 liter vand.

* Der må ikke bruges kemiske stoffer til rensning.

* Store fugle og rovdyr skal holdes væk.

* Planteandelen skal være økologisk.

* Foder skal være økologisk og må ikke være gensplejset. Desuden er der et forbud mod kunstige farvestoffer i fiskefoderet.

* Antibiotika må kun bruges i en begrænset mængde.

* Vandet skal have en mætning på mindst 60 procent ilt.

* Dambruget skal leve op til en miljøgodkendelse, og naturen omkring må ikke påvirkes.

Frugt og bær:

* Der må ikke bruges kunstgødning eller sprøjtemidler mod plantesygdomme og skadelige insekter.

* Nye planter skal være økologiske, hvis de kan skaffes. Eksisterende plantager skal omlægges i tre år.

Korn og grøntsager:

* Såsæd skal være økologisk, men hvis det ikke kan skaffes, må andet godt bruges. Bejdsning af såsæden er ikke tilladt.

* Det er forbudt at bruge sprøjtegifte mod ukrudt, skadelige insekter eller plantesygdomme.

* Det er forbudt at bruge kunstgødning.

Kilder: Økologisk Landsforening

/ritzau/

Dagens Gossip