Fakta: Her er ledelsen i Jyske Bank og BRF efter fusion

* Jyske Bank-koncernen vil efter sammenlægningen bestå af moderselskabet Jyske Bank A/S samt BRF Kredit A/S og øvrige nuværende datterselskaber.

* BRF Kredit Bank forventes sammenlagt med Jyske Bank.

* Advokat Oluf Engell, nuværende formand for BRF Kredit, Kurt Bligaard Pedersen, nuværende næstformand, og Rina Asmussen, nuværende medlem af bestyrelsen for BRF Kredit, vil ved fusionen blive indstillet til valg til bestyrelsen for Jyske Bank.

* Bestyrelsen forventes at konstituere sig med Sven Buhrkall som formand samt Oluf Engell og Jens A. Borup som næstformænd.

* Sven A. Blomberg, nuværende administrerende direktør for BRF Kredit vil ved fusionen indtræde i Jyske Banks direktion som viceordførende direktør med ansvar for BRF Kredit samt enhederne Private Banking, Udland og Forretningsservice.

* Sven A. Blomberg vil tillige indtræde som formand for BRF Kredit, mens bankdirektør Niels Erik Jakobsen og bankdirektør Per Skovhus samtidigt indtræder i bestyrelsen for BRF Kredit.

* Direktionen i BRF Kredit vil efter fusionen bestå af Carsten Tirsbæk Madsen, der udnævnes til administrerende direktør, samt direktør Lars Waalen Sandberg.

* Jyske Bank-koncernens hjemsted vil fortsat være Silkeborg, mens BRF Kredits nuværende hjemsted i Lyngby bliver kompetencecenter for koncernens aktiviteter inden for ejendomsfinansiering.

* Særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer vil fortsat blive udstedt i BRF Kredits navn

Kilde: BRF Kredit og Jyske Bank.

/ritzau/

Dagens Gossip