FAKTA: Her er sagen om byggeriet ved Marmorkirken

* 15. juni gav Københavns Kommune tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser. Påbuddene efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42 regulerer, hvor længe arbejdet må fortsætte på den enkelte byggeplads, og hvor meget det må støje.

- Københavns Kommune vurderede oprindeligt, at klager over de nye arbejdstider ikke skulle have opsættende virkning.

* 31. juli slog Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid fast, at en klage over påbuddet for Marmorkirken skulle have opsættende virkning, og at det gamle påbud og arbejdstider i stedet gælder, indtil klagen er afgjort.

* De udvidede arbejdstider blev ophævet for byggepladsen ved Marmorkirken med det samme.

* 7. november: Natur- og Miljøklagenævnet afgør, at Københavns Kommune skal udarbejde endnu et påbud til Metroselskabet. Her skal der være mere detaljerede grænser for, hvor meget der må støjes på byggepladsen.

* Indtil da skal arbejdet fortsat stå stille. Kommunen har nu bedt Metroselskabet om at udarbejde mere omfattende støjberegninger. Herefter vil kommunen skrive et nyt påbud.

* Når kommunen har udarbejdet det nye påbud, kan der endnu en gang klages til Natur- og Miljøklagenævnet.

/ritzau/

Dagens Gossip