FAKTA: Her er venstres landdistriktsudspil

Venstre har fredag fremlagt et vækstudspil, som rummer initiativer inden for fem hovedområder.

Få et overblik her:

* Statslige arbejdspladser:

En hurtigt arbejdende ministerarbejdsgruppe skal inden for to måneder efter et regeringsskifte fremlægge en samlet strategi for at sikre placering af statslige arbejdspladser over hele landet.

Venstre peger blandt andet på, at flere statslige opgaver skal placeres i UdbetalingDanmarks fem regionale centre i Hillerød, Vordingborg, Frederikshavn, Holstebro og Haderslev.

Det skal også analyseres, om man kan relokalisere statslige arbejdspladser fra Københavns centrum til Københavns Omegn.

* Planloven:

Reglerne for strandbeskyttelse, som forhindrer byggeri de første 300 meter fra vandkanten, skal kun gælde, hvor der er "sammenhængende natur".

Kystnærheds-zonen, som dækker området fra 300 til 3000 meter fra vandkanten, skal afskaffes og området skal underlægges reglerne for landzoner.

Alle byer skal kunne bygge storcentre eller varehuse på over 2000 kvadratmeter i bymidten. I dag er det kun tilladt for byer med over 40.000 indbyggere.

* Bosætning:

Venstre vil i dialog med den finansielle sektor om barriererne for belåning i visse dele af landet og er parat til at se på Finanstilsynets regler.

Hvis en lodsejer selv har stået for en nedrivning skal byggetilladelsen gælde 10 år i stedet for tre.

Kommunerne skal kunne sænke grænsen for, hvor længe pensionister skal have ejet deres sommerhus, før de får ret til at bruge det til helårsbolig

Der skal sikres bedre muligheder for "tilstrækkelig" lægedækning på bådesygehuse og i almen praksis i landdistrikterne.

Mulighederne for at ophæve formodningsreglen skal undersøges, så ejendomme på 2 hektar og derover som udgangspunkt vurderes som landbrugsejendomme.

* Mobilitet og rejsetid:

Prisen på pendlerkort til Storebæltsbroen skal sænkes 40 procent og befordringsfradrag for at køre over Storebælt i bil skal øges.

10 millioner kroner til at udvide kredsen af landdistrikts-kommuner, der kan blive berettiget til forhøjet befordringsfradrag.

Prisen på transport med færger til småøer og ø-kommuner skal sænkes, og reservefærgen til Bornholm bevares.

Den generelle hastighedsgrænse for personbiler og motorcykler på landeveje skal hæves til 90 kilometer i timen - bortset fra strækninger, hvor det er uhensigtsmæssigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Fartgrænsen for personbiler og motorcykler på motortrafikveje skal hæves til 100 kilometer i timen.

Vejdirektoratet skal undersøges mulighederne for at hæve hastighedsbegrænsningenfor personbiler og motorcykler til 130 kilometer i timen på de motorvejsstrækninger, hvor der i dag er en fartgrænse på 110 kilometer i timen.

15-årige skal kunne erhverve kørekort til lille knallert, og 16-årige skal kunne erhverve kørekort til stor knallert og lille motorcykel.

* Vækst og arbejdspladser:

En national bredbåndsfond på 300 millioner kroner skal sikre bredbånd til de husstande og virksomheder, der ikke kan forvente at blive dækket gennem en markedsbaseret udrulning.

Mobilselskaberne skal forpligtes til at sætte master op, hvor eksempelvis kommunerne melder om ”mobilhuller”, mod at de til gengæld skal betale lavere frekvensafgifter.

Toårige "landdistriktsvækst-piloter" skal sikre flere højtuddannede i virksomheder i landdistrikterne.

Geografisk bred mulighed for at aflægge køreprøver - eksempelvis kan kommunerneovertage opgaven.

Retssager med kun én dommer skal som udgangspunkt afvikles veddet nærmeste tingsted eller lokale afdelingskontor i de retskredse, somer etableret under hovedtingstedet, det vil sige i henholdsvis Thisted, Grenaa, Tønderog Haderslev.

Kilde: Venstre

/ritzau/

Dagens Gossip