FAKTA: Her skal den sociale indsats styrkes med millioner

En satspuljeaftale for 2016 på socialområdet er tirsdag aften faldet på plads. Den tilgodeser blandt andet udsatte børn, hjemløse samt stofmisbrugere med i alt 607 millioner.

Sådan skal de mange millioner konkret bruges:

* 96 millioner kroner til bedre forebyggelse i kommunerne, så udsatte børn, unge og deres familier får hjælp, inden problemerne vokser sig for store.

* 54,3 millioner kroner til at udbrede behandlingsmodeller til unge med misbrug.

* 47 millioner kroner til regionale centre for seksuelt misbrugte.

* 42,3 millioner kroner til at give klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge.

* 39,9 millioner kroner til frivillighedsområdet.

* 36 millioner kroner til såkaldte skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

* 31,6 millioner kroner til strategien housing first på hjemløseområdet.

* 27,5 millioner kroner til en indsats målrettet gravide kvinder med misbrug.

* 23 millioner kroner til at fremme trivsel og læring hos udsatte børn.

* 21,7 millioner kroner til frivillig rådgivning om gæld.

* 20,8 millioner kroner til turboforløb for fagligt udfordrede elever.

* 20,1 millioner kroner til Hanne Mariehjemmet, der er et døgntilbud til kvinder i misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

* 15,5 millioner kroner til at resocialisere indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.

* 11 millioner kroner til forældres ret til at få testet deres børn for ordblindhed.

* 10 millioner kroner til rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge.

* 10 millioner kroner til sommerferiehjælp.

* 10 millioner kroner til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

* 8,8 millioner kroner i merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor.

* 8,2 millioner kroner til at etablere midlertidige overnatningstilbud.

* 8,0 millioner kroner til at uddele julehjælp.

* 8,0 millioner kroner i drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer.

* 8,0 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2Sport.

* 6,4 millioner kroner til at lave opfølgende samtaler med tidligere anbragte unge.

* 6,0 millioner kroner til et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere.

* 6,0 millioner kroner til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud.

* 5,7 millioner kroner til levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling.

* 5,0 millioner kroner til at udvikle samfundsøkonomiske modeller.

* 4,0 millioner kroner til at udvide åbningstiden for BørneTelefonen.

* 4,0 millioner kroner i fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier.

* 4,0 millioner kroner til bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark.

* 3,6 millioner kroner til Folkekirkens Familiestøtte, der støtter sårbare familier.

* 3,0 millioner kroner til projekt om naturen som social og rehabiliterende indsats.

* 1,5 millioner kroner til at undersøge stofmisbrugsområdet fra brugernes perspektiv.

Midlerne fra satspuljen er afsat til perioden 2016-2019 for langt de fleste punkter. Nogle midler bliver dog udbetalt udelukkende i 2016, fra 2016-2017 eller 2016-2018.

Kilder: Social- og Indenrigsministeriet

/ritzau/

Dagens Gossip