FAKTA: Højesteret skal behandle ankebommert

Forsinket post betød, at Vestre Landsret afviste at behandle en ankesag mod syv ledende bankfolk i en meget omtalt sag om kursmanipulation og bedrageri.

Nu skal Højesteret afgøre, om sagen alligevel kan behandles ved landsretten.

Her er sagens forløb:

* 1. juli 2015 frifinder Retten i Hjørring otte topfolk i det såkaldte direktørnetværk fra Ebh Bank, Sparekassen Kronjylland og Morsø Sparekasse for alvorlig økonomisk kriminalitet.

* De otte mænd var anklaget for kursmanipulation, bedrageri og mandatsvig. Ifølge tiltalen blev kursen på dels Keops Ejendomsobligationer og dels aktier i Vestjysk Bank kunstigt pumpet i vejret, hvilket indbragte et udbytte på i alt cirka seks millioner kroner.

* Desuden var mændene anklaget for bedrageri og mandatsvig til mere end 10 millioner kroner.

* Men retten finder det ikke bevist, at de otte havde lavet en form for sammensværgelse om i forening at begå kursmanipulation og frifinder dem.

* 15. juli 2015 oplyser Bagmandspolitiet til Ritzau, at frifindelsen er anket for syv af de otte personer.

* 2. september skriver Finans, at sagens forsvarsadvokater har klaget til Vestre Landsret. Bagmandspolitiet har ikke overholdt de formelle tidsfrister for at indgive ankesagen, og sagen bør afvises, lyder det.

* Bagmandspolitiet erkender, at breve med besked om anken er sendt en dag for sent, men kalder det over for Finans en bagatel, som skyldes en fejl hos PostNord.

* 9. oktober afviser Vestre Landsret Bagmandspolitiets ankesag på grund af de for sent afsendte breve.

* 22. oktober søger Rigsadvokaten Procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at landsrettens afvisning af sagen prøves ved Højesteret.

* 27. november giver Procesbevillingsnævnet grønt lys til, at sagen indbringes for landets højeste domstol.

Kilder: Finans, Ritzau, Vestre Landsret, Rigsadvokaten

/ritzau/

Dagens Gossip