Fakta: Hovedelementerne i den nye overenskomst

Den nye overenskomstaftale mellem CO-industri og DI gælder fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017.

* Virksomheden og medarbejderrepræsentanter kan bede organisationerne om bistand til lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder brug af vikarer, etablering af varierende ugentlig arbejdstid, indgåelse af overenskomstfravigende aftaler m.v.

* I forbindelse med brug af vikarer kan virksomhedens tillidsrepræsentant få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, som virksomheden har meddelt vikarbureauet skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden.

* Der etableres et fælles udvalgsarbejde, der skal afklare mulighederne for at lette administrative byrder i forbindelse med administration af ferie og feriefridage.

* Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 måneder til 6 måneder.

* For medarbejdere, der arbejder på skiftehold, vil skifteholdstillæg indgå i beregningerne af den løn, der ydes kompensation for i forbindelse med selvvalgt uddannelse.

* Medarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med afskedigelse med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond.

* Medarbejderne får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse.

* Mulighed for støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til undervisning i dansk af voksne udlændinge.

* Der indføres mulighed for at aftale funktionsløn på TL-området (Teknisk Landsforbund).

* I funktionæroverenskomsten udvides dækningsområdet på TL-delen til at omfatte professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser på det tekniske område.

* Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen.

* Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8,50 kr. pr. time med virkning fra 1. juli 2014.

* Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

* Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov.

* Loftet for løn under forældrelov forhøjes fra 140 kr. til 145 kr.

* Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 og til 2,0 pct. pr. 1. marts 2016.

* Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr.

* Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts 2016.

* Lærlinge – og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2014 med 1,9 pct. pr. 1. marts i hvert overenskomstår.

Kilde: DI

/ritzau/

 

Top partnere


Lån penge
Find det bedste lån til dig, der lige står og mangler penge her og nu til en rejse eller en ny computer.


Vejle24
Vejles nye netavis med seneste nyt fra Vejle og omegn.
 

Dagens Gossip