FAKTA: Hvad er det europæiske semester?

Siden 2010 har EU forsøgt at få medlemslandene til i langt højere grad end tidligere at koordinere deres nationale budgetter og økonomiske politik.

Koordineringen handler ikke om ensretning - det drejer sig primært om at følge nogenlunde samme kalender. Dermed bliver det nemmere at diskutere en fælles økonomisk strategi og at holde øje med, hvordan det går i de enkelte lande.

Det europæiske semester følger sin helt egen kalender, der opererer forskudt fra det almindelige kalenderår:

- November: Kommissionens årlige vækstundersøgelse fastlægger EU's overordnede økonomiske prioriteringer for det kommende år.

Kommissionen udpeger i en rapport, hvilke lande der viser tegn på makroøkonomiske ubalancer.

Kommissionen offentliggør en rapport om beskæftigelsessituationen i EU.

- Februar: EU-Parlamentet og EU-Ministerrådet (medlemslandene) behandler vækstundersøgelsen.

Kommissionen offentliggør sin økonomiske vinterprognose.

- Marts: Stats- og regeringscheferne godkender den årlige vækstundersøgelse på et topmøde.

Kommissionen offentliggør dybdegående analyser af de lande, der viste tegn på ubalancer ved varslingsmekanismen i november.

- April: Medlemslandene indsender deres konvergens- og reformprogrammer til EU-Kommissionen.

- Maj: EU-Kommissionen kommer med sin økonomiske forårsprognose og offentliggør landespecifikke anbefalinger baseret på den årlige vækstundersøgelse og landenes egne budget- og reformplaner.

- Juni: De landespecifikke anbefalinger behandles på et EU-topmøde.

- Juli: Økonomi- og finansministrene giver den endelige godkendelse af de landespecifikke anbefalinger.

- Oktober: Medlemslandene indsender forslag til det kommende års finanslov til EU-Kommissionen.

Kilde: EU-Kommissionen.

/ritzau/

Dagens Gossip