FAKTA: Hvad er inklusion?

Målsætningen er, at 96 procent af alle skolebørn skal gå i en almindelig folkeskole.

Men nu vil undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) sløjfe målsætningen, efter en ekspertgruppe har undersøgt inklusionen i folkeskolen.

Men hvad betyder inklusion?

* Inklusionsloven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 24. april 2012.

* Inklusionstanken handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

* Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles, hvor alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge.

* Der er blevet stræbt efter, at kun 4 procent af børnene får specialundervisning i specialklasser og på specialskoler.

* Før loven om inklusion trådte i kraft modtog 5,6 procent af alle børn i folkeskolen specialundervisning i specialklasser og på specialskole.

* Ifølge lov om "inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning", skal elever, der har behov for mindre end ni timers ugentlig støtte, have støtten i en almindelig folkeskoleklasse.

(Kilde: Undervisningsministeriet)

/ritzau/

Dagens Gossip