FAKTA: Hvad er ordblindhed?

* Tre til syv procent af befolkningen er ordblinde.

* Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

* Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for skriftsprog (læsning, stavning og skriftlig formulering).

* Ordblindhed opleves ofte som et stort handicap.

* Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende for mennesker med ordblindhed.

* Ved intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdigheder, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.

* Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forske på højre og venstre.

* Den nye nationale ordblindetest er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet.

Kilder: Undervisningsministeriet, Ordblindeforeningen.

/ritzau/

Dagens Gossip