FAKTA: Juridisk princip kan redde Penkowa fra retssag

Advokat Kåre Pihlmann forlanger, at Københavns Byret skal afvise en straffesag mod Milena Penkowa. Ifølge Pihlmann har det statslige Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed nemlig allerede renset Penkowa for en anklage identisk med den i straffesagen.

* Kåre Pihlmann begrunder sit krav med princippet "ne bis in idem".

* Princippet "ne bis in idem" er grundlæggende i dansk retspleje. Det betyder, at der ikke skal kunne rejses sag mod den samme person for den samme brøde flere gange.

* Princippet fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions i Tillægsprotokol nr. 7, artikel 4.

* Det lyder: "Under én og samme stats jurisdiktion skal ingen i en straffesag på ny kunne stilles for en domstol eller dømmes for en lovovertrædelse, for hvilken han allerede er blevet endelig frikendt eller domfældt i overensstemmelse med denne stats lovgivning og strafferetspleje."

* Kåre Pihlmann har argumenteret for, at sagsbehandlingen i UVVU kan sidestilles med en straffesag, blandt andet fordi det at få stemplet "uredelig" må opfattes som en hårdere straf end for eksempel en bøde.

Kilder: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

/ritzau/

Dagens Gossip