FAKTA: Læs om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Dansk Folkeparti vil ændre i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR), så det bliver lettere at afvise familiesammenføringer og smide kriminelle udlændinge ud.

Læs her, om konventionen:

* Det er Europarådet, som har forfattet konventionen, der trådte i kraft 3. september 1953. Baseret på Anden Verdenskrigs erfaringer beskæftiger Europarådet, som blev stiftet i 1949, sig med menneskerettigheder og retssamfund.

* Sammen med ni andre nationer underskrev Danmark konventionen i Rom 4. november 1950. I dag er 47 lande, som efterfølgende har tilsluttet sig Europarådet og dermed konventionen, forpligtet af den.

* Konventionen har til formål at beskytte borgere i Europa mod overgreb på menneskerettighederne og indeholder civile og politiske rettigheder.

* Det første afsnit centrerer sig om grundlæggende rettigheder og friheder. Det er eksempelvis ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed samt retten til en retfærdig rettergang. Derudover er det også her forbud mod tortur og slaveri og tvangsarbejde er beskrevet.

* Under ECHR blev der i 1959 nedsat Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som er hjemmehørende i Strasbourg og håndhæver konventionen. Den bliver beskrevet i andet afsnit af konventionen.

Borgere og grupper, der mener, at deres grundlæggende menneskerettigheder krænkes i et medlemsland, kan anmode domstolen om tage stilling.

* Konventionen blev inkorporeret i dansk lovgivning i 1992. Til konventionen er der også udfærdiget en række tillægsprotokoller.

Kilder: Institut for Menneskerettigheder, BBC, ECHR.

/ritzau/

Dagens Gossip