FAKTA: Lov om kvinder i ledelse har sjældent konsekvenser

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) er blevet kaldt i samråd for at svare på, hvorfor så få virksomheder ikke oplever nogle konsekvenser eller sanktioner, når de ikke følger loven.

For efter tre år viser det sig, at mange danske virksomheder stadig ikke lever op til reglerne om at udarbejde en målsætning om flere kvinder i ledelse, viser en undersøgelse udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

* Den 1. april 2013 trådte en ny lov om kvinder i ledelser og bestyrelser i kraft.

* Loven pålægger de 1200 største danske virksomheder at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedernes ledelse.

* Desuden skal de opstille måltål for andelen af kvinder i bestyrelsen.

* Virksomheden fastsætter selv måltallet ud fra, hvad der findes passende for den pågældende virksomhed.

* Reglerne følger et såkaldt "comply or explain"-princip, hvor virksomhederne i deres årlige afrapportering skal forklare, hvis de fejler i at leve op til reglerne.

* Desuden kan virksomhederne sanktioneres med milde bødestraffe, men ifølge socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, er ikke en eneste virksomhed blevet dømt for at bryde loven indtil videre.

* En undersøgelse udarbejdet af Erhvervsstyrelsen fra december 2015 viser, at 14 procent af virksomhederne ikke har fastsat et måltal, mens 49 procent ikke har en politik omkring, hvordan der kommer flere kvinder i ledelse.

* Undersøgelsen konkluderer derfor, at "der er for mange virksomheder, der ikke lever op til reglerne", og at "for mange virksomheder ikke er ambitiøse nok i arbejdet med at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen".

Kilder: Erhvervsstyrelsen, Dansk Industri

/ritzau/

Dagens Gossip