FAKTA: Mandatet til EU's flådeoperation i Middelhavet

EU-landenes forsvars- og udenrigsministre har på et fælles møde mandag i Bruxelles godkendt konceptet og den formelle juridiske ramme for en kommende flådeoperation i Middelhavet.

Den egentlige iværksættelse af operationen afventer afklaring i FN's Sikkerhedsråd og måske fra de libyske myndigheder. EU's mål er, at formalia kan komme på plads i løbet af juni.

Følgende er et let omskrevet uddrag af teksten:

* Mission:

- En militær krisehåndteringsoperation som bidrag til at ødelægge menneskesmugleres netværk i Middelhavet via en systematisk indsats for at identificere, opbringe og bortskaffe fartøjer og andre aktiver, der bliver anvendt eller formodes anvendt af smuglerne.

- Det skal foregå i overensstemmelse med de relevante dele af folkeretten, FN's Havretskonvention og enhver FN sikkerhedsresolution.

* Mandat:

A) I en første fase støttes arbejdet med at finde og overvåge migrantnetværk gennem indsamling af information og patruljering i internationalt farvand i overensstemmelse med folkeretten.

B) I en anden fase

- Borde, ransage, beslaglægge og omlede fartøjer i internationalt farvand (referencen til de internationale regler giver ret frie hænder for skibe uden nationalt flag, mens skibe under flag kun kan bordes, hvis flagstaten giver samtykke, red.).

- Borde, ransage, beslaglægge og omlede fartøjer i internationalt farvand eller en stats territorialfarvand i overensstemmelse med enhver relevant resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller samtykke fra den berørte kyststat i henhold til de betingelser, der er defineret i resolutionen eller samtykket.

c) I en tredje fase tage alle nødvendige skridt mod et fartøj og tilhørende udstyr inden for en stats nationale territorium, heriblandt ved at bortskaffe dem eller gøre dem ubrugelige i overensstemmelse med enhver relevant resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller samtykke fra den berørte kyststat.

* Formalia:

Det er EU's Ministerråd, der på baggrund af eventuelt fremtidige beslutninger i FN's Sikkerhedsråd og aftaler med relevante kyststater skal vurdere, om man kan gå videre end første fase.

Kilde: Ministerrådets beslutning om en EU-militæroperation i den sydlige-centrale del af Middelhavet (EUNAVFOR Med), der offentliggøres i EU-Tidende tirsdag 19. maj 2015.

/ritzau/

Dagens Gossip