FAKTA: Mange EU-lande har forbud mod ministres jobskift

I en rapport fra juni 2015 har Transparency International gennemgået EU-landenes regler for, hvornår ministre og højtplacerede embedsmænd må tage et nyt job i det private. Her følger de forskellige regler for karensperioder:

Bulgarien: Et års karensperiode for job i firmaer, som man har ført kontrol med eller haft ansvar for regulering af i løbet af det seneste år i embedet.

Cypern: To års karensperiode. Regeringsmedlemmer skal søge om og få tilladelse ved en særlig uafhængig komité forud for ansættelsen. Det er strafbart, hvis man ikke først søger om tilladelse eller overtræder et forbud. Man risikerer en bøde på 17.000 euro.

Estland: Et år for stillinger i selskaber, som man tidligere har ført kontrol eller tilsyn med.

Frankrig: Tre år for job i virksomheder, hvor man tidligere har været ansvarlig for at overvåge eller kontrollere aktiviteter.

Holland: Ingen generel karensperiode, men ministre og ledende embedsmænd i Forsvarsministeriet har to års karens.

Italien: Et års karensperiode. Ministre må ikke lade sig ansætte i et job, hvor de har ledelsesopgaver inden for deres tidligere ressortområde.

Irland: Et år for lobbyvirksomhed. I denne periode skal man have godkendelse fra en kommission, før man kan drive lobbyvirksomhed på et område, man tidligere har arbejdet med. Overtrædelse kan medføre bøde og fængselsstraf.

Letland: To år for job i virksomheder, som man tidligere har truffet beslutninger om, tildelt ressourcer eller ført tilsyn og kontrol med. Man risikerer at få forbud mod igen at bestride et offentligt embede.

Portugal: Tre år for job i virksomheder, der er blevet privatiseret eller har modtaget skattemæssige fordele, mens man var i embedet. Man kan få forbud mod at bestride politiske positioner eller ledende stillinger i det offentlige i op til tre år.

Slovenien: To år for lobbyvirksomhed. Der er visse former for tilsyn til at overvåge jobskift

Spanien: To år for stillinger, der er direkte relateret til den position, man tidligere har haft i regeringen. Man er samtidig forpligtet til at rapportere om aktiviteter, der kan være på kant med karensperioden.

Storbritannien: To år for roller, der involverer lobbyvirksomhed mod regeringen. Ministre og højtstående embedsmænd er forpligtet til at konsultere en særlig kommission før en ansættelse. Der er dog ingen sanktioner.

Tjekkiet: Et år for stillinger i virksomheder, der i de seneste tre år har haft en kontrakt med regeringen. Man risikerer en bøde.

Kilder: Transparency International.

/ritzau/

Dagens Gossip