FAKTA: Naturpakke skal give mindre kvælstof og mere skov

Partierne i blå blok er torsdag blevet enige om indholdet i "Aftale om Naturpakke". Herunder kan du læse nogle af de væsentligste punkter i aftalen:

* Kvælstofreducerende tiltag

Den planlagte ordning om såkaldte efterafgrødning i Landbrugspakken bliver udvidet med knap 66.000 hektar efterafgrøder, hvilket svarer til samlet cirka 630 ton mindre udledt kvælstof i 2017 og 2018. Det koster i alt 50,7 millioner kroner.

* Biodiversitetsskov

Der skal udlægges i alt 13.300 yderligere hektar skov til såkaldt biodiversitetsformål, således at det samlede areal med blandt andet urørt skov kommer op på cirka 25.000 hektar.

Langt det meste af arealet - 19.000 hektar - skal herefter bestå af urørt skov. Private skovejere får mulighed for at bidrage med skovarealer mod at blive kompenseret på anden vis.

* Naturplan Danmark

Naturplan Danmark, som SR-regeringen stod bag i 2014, har fået foretaget et såkaldt serviceeftersyn af de blå partier, som har valgt at videreføre syv konkrete naturindsatser for i alt 98,2 millioner kroner.

* Bynatur og friluftsliv

Der indledes et samarbejde med kommunerne om at udpege områder, der skal give danskere bedre mulighed for at benytte sig af naturens tilbud tættere på byen.

* Afbureaukratisering

Der skal skabes en mere "enkel og sammenhængende" lovstruktur på natur- og landbrugsområdet. Partierne vil blandt andet arbejde for, at EU's regler om blandt andet landbrugsstøtte ikke forhindrer synergi mellem landbrug og naturhensyn i Danmark.

Det skal blandt andet gøres lettere og mere attraktivt for landmænd at udlægge små naturarealer på bedrifterne.

* Økonomi

Naturpakken har initiativer for i alt 363,5 millioner kroner over fire år. Pengene findes blandt andet på den såkaldte kvælstofreserve og ved omprioriteringer inden for Miljø- og Fødevareministeriets budget.

Kilde: Aftale om Naturpakke

/ritzau/

Dagens Gossip