Fakta om klimakonferencen COP19 i Polen

* FN's årlige klimakonference, COP19, holdes 11.-22. november 2013 i Polens hovedstad, Warszawa. Omkring 190 lande ventes at deltage.

* Hovedemnet på COP19 bliver klimafinansiering. Det vil sige støtte, så ulandene kan tilpasse sig klimaændringer og omlægge til grøn energi.

* På COP15 i København lovede industrilandene, at de fra 2020 vil skaffe 100 milliarder dollar (550 milliarder kroner) årligt til klimastøtte.

* Pengene skal administreres af den ny Grønne Fond (Green Climate Fund), som netop har fået bestyrelse og hovedkvarter i Sydkorea.

* Midlerne skal komme fra såvel offentlige kasser som private kilder, dvs. fonde, forsikringsselskaber og virksomheder.

* I perioden 2010-2012 ydede vestlige lande 10 milliarder dollar årligt. Men der er endnu intet vedtaget for tiden 2013 frem mod 2020.

* Danmark fortsætter dog sit bidrag til klimafinansiering i 2013 og 2014 med 500 millioner kroner årligt. Pengene hentes fra Klimapuljen.

* FN-forhandlingerne skal føre til en global klimaaftale i Paris i 2015. Aftalen skal forpligte alle lande efter 2020, alt efter økonomisk formåen.

* I den hidtil eneste bindende klimaaftale, Kyoto-protokollen fra 1997, skulle kun omkring 40 industrilande levere CO2-reduktioner.

* I den ny aftale skal også store vækstøkonomier som Kina, Indien, Rusland, Brasilien og Sydafrika præstere CO2-nedskæringer fra 2021.

* Målet er at begrænse den globale opvarmning til højst to grader over førindustrielt niveau for at undgå de mest katastrofale klimaforandringer.

Kilder: Klima - og Energiministeriet, UNFCCC (FN's klimasekretariat) m.fl.

/ritzau/

Dagens Gossip