Fakta om urørt skov og Danmarks natur

I næste uge begynder forhandlingerne om regeringens naturpakke. Den skal hjælpe med at bremse tilbagegangen for den danske natur og også forsøge at afbøde miljøeffekten af blå bloks omstridte landbrugspakke.

* Både Venstre og Konservative argumenterede i valgkampen 2015 for at udlægge 20 procent af statsskovene som urørt skov.

* Til gengæld vil de sløjfe paragraf 3-miljøbeskyttelsen på en lang række privatejede naturområder og i stedet inddrage jorden til landbrug.

* I sidste uge anbefalede en række af landets fremmeste eksperter i biodiversitet at tage mindst 75.000 hektar løvskov ud af drift for at hjælpe de pressede arter.

* Over 60 procent af de truede danske arter findes i skovene.

* Den nye analyse bygger på udbredelsen af 664 skovlevende arter i Danmark: Både pattedyr, fugle, insekter, planter og svampe, heriblandt mange truede arter.

* Den samfundsmæssige omkostning ved at standse skovdriften anslås til 143 millioner kroner årligt eller 60 kroner pr. husstand.

* Indsatsen tager afsæt i 22.000 hektar statsskov, hvilket er en femtedel af det samlede statsskovareal. Resten skal hentes i de private skove.

* Danmark har 6081 kvadratkilometer skov, godt 14 procent af landarealet.

* Cirka 18 procent er statsejet, 70 procent er privatejet, 12 procent har andre ejere såsom kommuner.

* Skovene er ujævnt fordelt med megen skov langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm. Vi har lidt flere nåletræer end løvtræer.

* Danskerne har kun ca. 1000 kvadratmeter skov pr. indbygger. EU-borgerne har i snit 19.700 kvadratmeter.

Kilder: DCE (Aarhus Universitet) og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (Københavns Universitet).

/ritzau/

Dagens Gossip