FAKTA: Omstridte randzoner bliver frivillige med ny aftale

Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative er sent mandag blevet enige om en aftale på fødevare- og landbrugsområdet.

Her er en række af de vigtigste punkter i aftalen:

* Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes.

* Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4.

* De reducerede kvælstofnormer skal udfases.

* Der skal iværksættes og finansieres frivillige kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og skovrejsning.

* Fra 2018 skal der indfases en ny, målrettet regulering, der differentierer hvor meget kvælstof et landbrug må udlede afhængig af geografisk placering.

* EU-direktivs mulighed for undtagelser i forhold til vandmiljøindsatsen skal anvendes i videst muligt omfang.

* Der skal sikres såkaldt klog implementering af EU-regler.

* Der skal indføres et loft for sagsbehandling af miljøgodkendelse af husdyrbrug på et halvt år.

* Antallet af love og bekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet skal nedbringes med en tredjedel, og der skal laves en ordning, hvor borgere og virksomheder kan melde unødvendige regler.

* Der er afsat midler fra flere forskellige puljer til økologi.

* Der skal afsættes 17 millioner kroner over en fireårig periode til et statsligt dyrevelfærdsmærke.

* Der skal afsættes 161 millioner kroner i 2016 til strategisk fødevareforskning gennem Innovationsfonden.

* Danmarks eksportstrategi på området skal styrkes - blandt andet ved at afsætte 20 millioner kroner til markedsføring af en såkaldt fødevarefortælling.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/

Dagens Gossip