FAKTA: Overenskomst giver mere pension til statsansatte

En ny overenskomst for omkring 184.000 statsansatte kom fredag aften på plads efter lange forhandlinger i Finansministeriet.

Finansminister Bjarne Corydon (S) blev enig med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om nye overenskomster på statens område.

Her kan du læse hovedpunkterne i aftalen:

* Parterne er enige om en treårig overenskomst gældende fra 1. april 2015 til 31. marts 2018.

* De statsansatte ønskede en mindsteløn på 19.500 kroner, men fik i stedet et løft af pensionsbidraget for nogle af de lavest lønnede i staten.

* En uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre.

* Aftalen indeholder en ramme med generelle lønstigninger på 0,50 procent i 2015, 0,80 procent i 2016 og 3,20 procent i 2017.

* Med en lokal løndannelse på skønsmæssigt 2,1 procent er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 procent.

* Der er enighed om en garanti for, at den statslige lønudvikling ikke kan overstige den private lønudvikling i perioden. Reguleringsordningen videreføres også i perioden.

* Fælles målsætning om at parterne i 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige og private sektor, der er opbygget siden 2008.

* Styrket indsats fra parterne for at understøtte samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

* Projekter skal understøtte den igangværende implementering af de nye arbejdstidsregler på de gymnasiale og videregående uddannelser.

Kilder: Finansministeriet.

/ritzau/

Dagens Gossip