FAKTA: Regeringens børnepakke

Regeringen afsætter i perioden 2016-2019 i alt 2,5 milliarder kroner til et samlet løft af dagtilbudsområdet.

Hovedelementerne i børnepakken er som følger:

* Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne:

Mere og bedre kvalificeret pædagogisk personale skal styrke den pædagogiske praksis og dermed understøtte alle børns trivsel, læring og udvikling.

* Styrket kvalitet for de 0-2-årige:

Styrket faglig sparring i dagplejen. Flere indholdsmæssige krav og styrket tilsyn med private pasningsordninger.

* Bedre trivsel for alle børn:

Pulje til bedre fysiske rammer i dagtilbud, som begrænser støj. Styrket arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær i dagtilbud.

Ret til repræsentation af forældre fra alle enheder i fælles forældrebestyrelser. Tydeliggørelse af forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

* Bedre læring og sammenhæng til skolen:

Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud. Udvidelse af målgruppen for obligatorisk 30 timers dagtilbud.

Styrket sammenhæng mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.

Præcisering af skolens forpligtelse til at skabe sammenhængende overgange.

Styrket indhold i SFO'er, fritidshjem og USFO’er i forhold til overgang til skole.

Forskningsindsats i dagtilbuds betydning for uddannelse og social mobilitet.

* Videnstrategi:

Initiativet skal bidrage til at styrke rammerne for, at den pædagogiske praksis kan baseres på aktuelt bedste viden og sætte en strategisk retning for vidensproduktion- og formidlingen på området.

Særligt skal strategien bidrage til, at arbejdet i det enkelte dagtilbud i højere grad bliver baseret på viden.

* Revision af pædagogiske læreplaner:

Revisionen skal sikre, at læreplanerne understøtter arbejdet med børns trivsel, læring og udvikling bedst muligt.

Læreplanerne skal i højere grad bidrage til at skabe sammenhæng til skolen. Derfor skal der fokus på, om temaerne er de rigtige, og på at ressourcerne i tilknytning til arbejdet anvendes mest hensigtsmæssigt.

Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

/ritzau/

Dagens Gossip