FAKTA: Sådan ændres refusion til kommunerne

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative er mandag blevet enige om en reform af refusionssystemet.

* Reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenkles, så der er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken ydelse refusionen vedrører. I dag gælder forskellige refusionsordninger afhængig af, om udgiften vedrører kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, fleksjobydelse m.m.

* Refusionsprocenten nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.

* Ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes dog uden for modellen som efterløn og skånejob.

* Udligningsniveauet hæves i landsudligningen, og grænserne for overudligningsordningen og ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses til gavn for blandt andet yderkommunerne.

* I 2016-2017 etableres en midlertidig ordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent i 2017, og der indføres et loft, som yderligere begrænser de maksimale tab og gevinster ved de nye regler til 10 millioner kroner i 2016 og 20 millioner kroner i 2017.

* Finansieringsudvalget får til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/

Dagens Gossip