FAKTA: Sådan er ydelserne til asylansøgere i dag

Strammere økonomiske forhold for asylansøgere er et af fire elementer i en ny pakke med stramninger, som regeringen er på vej med.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil først gå i detaljer med indholdet efter et møde med Folketingets øvrige partiledere fredag.

Men her kan du se, hvordan de økonomiske forhold er for asylansøgere i øjeblikket:

* Asylansøgere, der opholder sig i Danmark, får som udgangspunkt udgifterne til opholdet dækket af Udlændingestyrelsen. Dog skal ansøgere, der er gift med en person med ophold i Danmark, forsørges af ægtefællen.

* Udlændingestyrelsens forsørgelse består foruden kontante ydelser af indkvartering på asylcenter, undervisning, aktivering, transport til og fra samtaler med myndigheder, nødvendig sundhedsbehandling og eventuelle sociale foranstaltninger.

* De kontante ydelser er inddelt i en stribe forskellige ydelser og tillæg.

* Grundydelsen gives til asylansøgere over 18 år, der ikke får gratis mad på asylcentret. Den er i 2015 på 54,04 kroner om dagen, mens ansøgere, der bor sammen med samlever eller ægtefælle på centret, får 42,79 kroner per dag.

* Ansøgere, der får gratis mad på asylcentret, modtager ikke grundbeløbet, men kan få en såkaldt hygiejnepakke hver 14. dag.

* Tillægsydelsen gives, hvis ansøgeren overholder den aftale, vedkommende har indgået med centret om deltagelse i undervisning og aktivering samt udførelse af arbejdsopgaver på centret.

* Ydelsen er på 9,02 kroner per dag, indtil det er afgjort, om asylansøgningen skal behandles i Danmark. Hvis den skal det, stiger beløbet til 31,54 kroner per dag.

* Ansøgere, der har forsørgelsespligt for børn under 18 år, kan få forsørgertillæg. For de første to børn er tillægget 63,06 kroner per barn per dag, indtil det er afgjort, om asylsagen skal behandles i Danmark. Skal den det, stiger tillægget til 85,57 kroner per barn per dag.

* Barn nummer tre og fire udløser et reduceret tillæg på 45,05 kroner per barn per dag, mens der ikke gives tillæg ud over det fjerde barn.

* Er den forsørgende ansøger omfattet af ordningen med gratis mad, er tillægget 9,02 kroner per barn per dag, indtil det er afgjort, om sagen skal behandles i Danmark. Skal den det, stiger beløbet til 31,54 kroner.

* Desuden er der mulighed for forskellige naturalieydelser i form af tøj og en såkaldt børnepakke.

Kilde: Udlændingestyrelsen

/ritzau/

Dagens Gossip