FAKTA: Sådan finansieres uddannelser i dag

De videregående uddannelser finansieres i overvejende grad af det såkaldte taxametersystem, der udmøntes forskelligt, alt efter hvilken type uddannelsesinstitution der er tale om.

* Princippet bag taxameteret er, at uddannelsesinstitutioner modtager et tilskud for hvert årsværk, de studerende gennemfører på uddannelsen. Stiger optaget på en uddannelsesinstitution, følger der automatisk finansiering med til at dække de højere udgifter.

* Næsten alle erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes midler kommer fra taxametertilskud.

* På professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er der en undervisningstakst, en bygningstakst, en færdiggørelsestakst og, hvis det er relevant, en praktiktakst. Undervisningstaxameteret er dog beløbsmæssigt det mest tungtvejende.

* Universiteternes finansiering skal også dække deres forskningsaktiviteter, og de modtager i tillæg til taxametertilskuddet basistilskud og forskningsbevillinger.

* På universiteterne er der tre takster. Humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser får den mindste takst, mens de fleste sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser hører til på den høje takst.

Kilder: Uddannelses- og forskningsministeriet

/ritzau/

Dagens Gossip