FAKTA: Sådan kommer Levakovic-sagen for Højesteret

Rigsadvokaten har onsdag besluttet at forsøge at få sagen mod Gimi Levakovic for Højesteret, efter at Østre Landsret omstødte byrettens beslutning om udvisning.

Levakovic blev i sidste uge idømt halvandet års fængsel i Østre Landsret for trusler og våbenbesiddelse.

For i modsætning til byretten, mente landsretten altså ikke, at han skulle udvises, da det ville stride imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da han alene har forældremyndigheden over sine børn.

Landsretten lagde også vægt på, at anklagemyndigheden ikke tidligere har forsøgt at få ham udvist.

Det fik flere til at protestere, ikke mindst justitsminister Søren Pind (V), som gav udtryk for, at han vil anmode Rigsadvokaten om at få sagen afprøvet i Højesteret.

Onsdag besluttede Rigsadvokaten så at forsøge at få sagen for Højesteret, men anklagemyndigheden kan ikke bare anke sagen til Højesteret. Men hvem beslutter så, om den kan det?

* Det kræver en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, der skal afgøre, om sagen er principiel nok til at blive behandlet ved landets højeste domstol.

* Nævnet er et uafhængigt organ, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed. Det blev oprettet i 1996 med det formål at behandle ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager.

* Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse.

* I sagen om Levakovic, mener Rigsadvokaten, at sagen er principel, fordi landsretten i sin afgørelse lagde vægt på, at anklagemyndigheden ikke tidligere har krævet Levkovic udvist. Gælder det i alle sager? Sådan spørger Rigsadvokaten på Twitter.

* Det er nu op til Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser, som består af en Højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben, at afgøre om sagen skal i Højesteret.

Kilder: Procesbevillingsnævnet

/ritzau/

Dagens Gossip