FAKTA: Sådan lander næste års finanslov

Folketinget skal torsdag vedtage næste års finanslov. Her følger hovedpunkterne i aftalen:

* Sundhedsområdet får tilført 2,4 milliarder kroner i 2016. Pengene gives med "fokus på ældre" og skal gå til hurtigere udredning og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for akuthjælp i alle dele af landet.

* Der skabes en årlig "værdighedsmilliard" på ældreområdet. Pengene skal gå til udbredelse og implementering af en "værdighedspolitik" i alle kommuner.

* Der afsættes 1,9 milliarder kroner mere til politiet i de kommende fire år.

* Der indføres en "fast" udlændingepolitik, hvor flere omfattes af den nye integrationsydelse.

* Registreringsafgiften sænkes fra 180 procent til 150 for personbiler og motorcykler.

* Grundskylden fastfryses på beløbsniveau i 2016.

* Forældre, der sender deres børn i frie grundskoler, får en højere tilskudsprocent til betalingen.

* Boligjobordningen genindføres for 2015 og videreføres som en ny "grøn ordning" i 2016 og 2017.

* Der indføres et nyt kontanthjælpsloft, som skal øge incitamentet til at tage et arbejde.

* Der skabes en ramme på 150 millioner kroner om året til "vækst og udvikling i hele Danmark".

* NOx-afgiften nedsættes, og reklameafgiften annulleres.

* Der skabes bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder.

* En ny ramme på 75 millioner kroner årligt til fødevare- og landbrugspakke.

* Kompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofregulering.

Tirsdag 15. december blev de fire blå partier enige om at pille fire elementer ud af finansloven. De penge, der dermed kommer til at mangle, skal findes i en ny forhandling til foråret:

* Boligydelse: Den planlagte besparelse på 90 millioner kroner i 2016 droppes, men partierne skal søge at finde pengene inden for boligydelsesområdet.

* Fonde: De aftalte ændringer for beskatning af fonde lempes, og det betyder, at der skal findes 80 millioner kroner til foråret på den konto.

* Udligningsskatten: Partierne har aftalt at diskutere, hvor meget der skal betales i udligningsskat på pensioner.

* Affaldsgebyr: Partierne vil drøfte, om gebyret skal gøres til en tilvalgsordning.

Kilder: Finansministeriet.

/ritzau/

Dagens Gossip