FAKTA: Sådan plejes de svageste ældre bedre

Sundhedsstyrelsen har sammen med Danske Patienter, fagforbundet FOA, Ældre Sagen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, KL, udarbejdet forslag til, hvordan indsatserne over for ældre medicinske patienter kan forbedres.

Sundhedsstyrelsen anbefaler eksempelvis:

* At de kommunale akutfunktioner videreudvikles for at sikre, at funktionerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tilrettelæggelse, uddannelse og kompetencer.

* At kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje styrkes. Der kan være behov for, at sygeplejersker får undervisning i særlige kompetencer.

* At der bliver udviklet modeller for opfølgende hjemmebesøg.

* At der udarbejdes anbefalinger for visse typer af udgående funktioner, som kan udbredes til alle regioner. Det kan blandt andet være opfølgning på ernæringsindsatser.

* At der kommer et styrket fokus på de ældres medicin.

* At der med udgangspunkt i kommunernes erfaringer med tidlige undersøgelser af sygdomstegn, underernæring og faldende funktionsevne bliver udarbejdet anbefalinger for indsatser for tidlig opsporing.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

/ritzau/

Dagens Gossip