FAKTA: Sådan skal randzoner langs vandløb virke

* Fra 1. september 2012 må landmænd ikke længere dyrke jord, der ligger nærmere end 10 meter fra vandløb og større søer.

* Randzonerne betyder, at landmanden hverken må gøde eller bruge sprøjtegift i et bælte på 10 meter langs vandløb og søer. De nye regler skal føre til etablering af 50.000 hektar randzoner.

* Zonerne skal skåne naturen for 2550 ton kvælstof og 160 ton fosfor årligt - til gavn for den biologiske mangfoldighed af dyr og planter.

* Offentligheden får adgang til at færdes i udyrkede bræmmer langs søer og vandløb. Det er ekspropriation, mener landbruget.

* Ifølge loven skal ingen landmand dog tvinges til at udlægge mere end højst fem procent af sin jord til sprøjtefri randzoner.

* Fra 1. februar 2013 har landmænd kunnet søge om kompensation for det stykke jord, de ikke kan dyrke. Til det er der oprettet en pulje på 200 millioner kroner.

(Kilder: Fødevareministeriet, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening m.fl.)

Dagens Gossip