FAKTA: Sådan vil regeringen skabe vækst i Danmark

Der skal skabes vækst og udvikling i Danmark, mener regeringen, der mandag har præsenteret sit udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark".

Læs her om udspillet og udpluk af forslagene:

* Formålet med udspillet, der rummer 100 konkrete forslag, er at skabe bedre muligheder for udvikling i alle dele af landet.

* Samtidig skal det ifølge regeringens beregninger give et varigt løft i BNP på 2,5 milliarder kroner årligt.

* Der er afsat omkring ni milliarder kroner inklusiv de skatteelementer, der er aftalt som en del af finansloven, i perioden 2015-2019 til at gennemføre tiltagene.

* Udspillet centrerer sig om fem områder:

1. Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet:

Det skal blandt andet ske ved, at randzoneloven bliver ophævet. Der skal skabes bedre adgang til finansiering, og derfor vil regeringen etablere en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital.

2. Gode vilkår for produktion og investeringer:

PSO-afgiften skal blandt andet lempes, hvilket ifølge regeringen vil styrke muligheden for at konkurrere med udenlandske virksomheder. Regeringen vil oprette Dansk Vækstkapital II, som skal give bedre muligheder for nye samt små og mellemstore virksomheder til at finde risikovillig kapital.

3. Liberalisering af planloven med mere:

Det skal give bedre muligheder for at bygge langs kysterne samt give turistvirksomheder mulighed for at opstille mindre faciliteter som kiosker og toiletter ved strande. Derudover skal der være færre restriktioner på butikkers størrelse og placering.

4. Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark:

Det skal blandt andet ske ved at få bedre bredbånds- og mobildækning, derfor skal der etableres en bredbåndspulje på 300 millioner kroner. Derudover skal det gøres billigere at pendle over Storebælt, der skal være højere hastigheder, og aldersgrænsen for kørekort skal ned.

5. Bedre balance - udflytning af 3900 statslige arbejdsplader:

Som tidligere meldt ud vil regeringen flytte 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner.

Kilder: Erhvervs- og Vækstministeriet.

/ritzau/

Dagens Gossip