FAKTA: Se bankunionens hovedelementer her

* Bankunionen består af følgende hovedelementer:

- KAPITALKRAVSDIREKTIVET (CRD IV) - også kendt som "the single rule book", der stiller specifikke krav til bankernes kapital, så de kan være godt polstret til selv at modstå kriser.

Reglerne blev endeligt godkendt i foråret og gælder fra årsskiftet for alle 8000 europæiske banker.

- DET FÆLLES BANKTILSYN (SSM), der etableres under Den Europæiske Centralbank, skal holde øje med omkring 130 europæiske storbanker.

Banktilsynet skal være klar til at arbejde fra efteråret 2014. Forinden skal laves både en ny stresstest af bankerne samt en grundig gennemgang af deres aktiver og aktiviteter.

- EN FÆLLES AFVIKLINGSMEKANISME for syge banker (SRM). EU-Kommissionen kom med sit udspil før sommerferien, og det er i øjeblikket til forhandling blandt medlemslandene og i EU-Parlamentet.

Især kommissionens forslag om, at det skal være den, der træffer afgørelsen om at lukke en syg bank, er kontroversielt. Der er andre store knaster omkring den foreslåede indfasning af en fælles afviklingsfond.

De fælles regler bygger på de rammer, medlemslandene og Europaparlamentet er ved at forhandle på plads om de enkelte landes regler for bankafvikling (BRRD).

- EN FÆLLES INDSKYDERGARANTI (DGS). Der er allerede etableret et princip om, at bankkunder gennem harmoniserede nationale regler kan stole på, at deres bankindeståender op til 100.000 euro (750.000 kroner) er sikret.

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en fælleseuropæisk indskydergaranti, som vil betyde, at banker i et land skal være med til at garantere for indskud i andre lande, er endnu ikke afgjort.

/ritzau/

Dagens Gossip