FAKTA: Se Carsten Koch-udvalgets anbefalinger

Regeringen nedsatte i februar 2013 en ekspertgruppe med tidligere skatteminister Carsten Koch i spidsen, som fik til opgave at komme med anbefalinger til en bedre beskæftigelsesindsats.

Mandag præsenterede udvalget den endelige rapport med i alt 39 anbefalinger. Her er nogle af dem:

Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte:

* Tilbud om hjælp til afskedigede allerede i opsigelsesfasen og større fleksibilitet i varslingsindsatsen.

* Jobsøgningsforløb med intensiverede samtaler det første halve år og relevante og differentierede samtaler og jobsøgningsaktiviteter.

* Fremrykning af aktiveringsindsatsen til seks måneder med virksomhedsrettede tilbud for ledige over 30 år - dog tre måneder for unge under 30 år.

* Afskaffelse af gentagne ret-og-pligt aktivering.

* Styrket inddeling af ledige efter risiko for langtidsledighed og skærpet pligt til at understøtte ledige i høj risiko.

* Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i a-kasser og jobcentre.

* Målretning og forenkling af jobrotationsordningen.

* Krav om løbende dokumentation af intensiv, bred og realistisk søgning i joblog.

* Styrket mulighed for sanktionering af manglende rådighed.

 

Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen:

* Opkvalificering skal målrettes motiverede ledige med behov for opkvalificering.

* Ret til korte, jobrettede kurser til langtidsledige med jobgaranti.

* Styrket og målrettet voksenlærlingeordning.

* Ret til basale kurser i at læse, regne og skrive (FVU og OBU kurser).

* Ret til seks ugers jobrettet uddannelse efter seks måneders ledighed efter aftale med jobcentret.

* Ret til uddannelsesløft for ledige med størst behov (erhvervsuddannelse for ufaglærte ledige over 30 år).

 

Styrket fokus på virksomhedernes behov:

* Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet

* Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet

* Bedre og lettere hjælp fra jobcentrene til virksomhedernes rekruttering af ledig arbejdskraft samt opkvalificering og fastholdelse af eksisterende medarbejdere (herunder voksenlærlinge og jobrotation)

Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati:

* Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet.

* Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet.

* Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder med rekrutteringsbehov.

 

Ny tværgående organisering og interessentinddragelse:

* De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd sammenlægges og organiseres i 8-12 nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der i højere grad afspejler de naturlige arbejdskraftoplande.

/ritzau/

Dagens Gossip