FAKTA: Se hovedanbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget

Den længe ventede rapport fra Carsten Koch-udvalget kommer med fem hovedanbefalinger, der skal få flere forsikrede ledige i job. Rapporten skal nu i høring hos arbejdsmarkedets parter de næste 14 dage.

* Den ledige skal i højere grad selv tilrettelægge og have indflydelse på kontakten med jobcentre og a-kasser. Ledige med gode muligheder for at finde job kan selv bestemme, om de vil have jobsøgningshjælp i jobcenter eller a-kasse.

* Jobrotationsordningerne skal målrettes personer, der har været ledige i mere end seks måneder. Den maksimale længde af et jobrotationsvikariat skal sættes ned fra 12 til seks måneder. Tilskuddet til jobrotationsydelsen skal sænkes.

* Alle ledige skal registrere sin jobsøgning i en joblog, som giver sagsbehandlere på tværs af myndigheder mulighed for at følge med i den enkelte lediges aktiviteter.

* Lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse skal omlægges. Ledige har fortsat ret til uddannelsestilbud, men tilbuddet skal have et konkret jobsigte.

* Ufaglærte ledige over 30 har fra første ledighedsdag ret til at tage en erhvervsuddannelse. Det anbefales, at den ledige selv skal betale en del af erhvervsuddannelsesforløbet ved at acceptere en lavere dagpengeydelse. Der skal være mulighed for at låne penge op til, hvad der svarer den hidtidige dagpengesats.

* Jobcentrene skal fremover tilbyde virksomhederne systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering.

* Krav til a-kasser og jobcentre om løbende at indkalde den ledige til samtaler skal afskaffes. Ledige får selv ansvaret for at booke sine samtaler.

* Et nyt refusionssystem skal sikre, at kommunerne i højere grad har fokus på at få borgerne i varig beskæftigelse frem for at opnå høje refusionssatser.

* Det anbefales, at der oprettes otte til 12 Tværgående Arbejdsmarkedsråd. 94 nuværende lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd skal nedlægges.

/ritzau/

Dagens Gossip