Fakta: Se hvad der står i GGGI-redegørelsen fra Udenrigsministeriet

Ministeriet kom således i besiddelse af et referat fra et bestyrelsesmøde i organisationen afholdt 12. maj 2012, hvor det fremgår, at Friis Bach var til stede, da rejsereglerne blev godkendt:

»Ved gennemgangen af GGGIs referat fra dette bestyrelsesmøde konstateres det i Udenrigsministeriet, at »Travel policy« var anført som et underpunkt under dagsordenens punkt 3. De medarbejdere, der bliver bekendt med disse nye oplysninger konstaterer med bekymring, at Udenrigsministeriets hidtidige opfattelse og dermed udviklingsministerens udtalelser om godkendelsen af rejsepolitikken, har været fejlagtig.«

I redegørelsen fremgår det også, at medarbejdere i ministeriet besluttede sig for at holde den oplysning bevidst tilbage i forbindelse med en redegørelse til Folketingets Udenrigsudvalg og Rigsrevisionen:

»Mellem nogle af de involverede medarbejdere drøftes, om GGGIs rejsepolitik skal indgå i redegørelsen. De bliver enige om, at det skal den ikke. Den 14. november 2013 sendes et udkast til redegørelsen til udviklingsministeren, hvor omtale af rejsepolitikken ikke indgår.«

Flere gange holdt man igen med den oplysning, viser redegørelsen.

»På et møde med udviklingsministeren den 15. november 2013 drøftes Udenrigsministeriets udkast til redegørelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt rejsepolitikken skal indgå i redegørelsen bringes op på mødet, men det besluttes at udelade denne. De nye oplysninger om GGGI-bestyrelsens involvering i GGGIs rejsepolitik på det 9. bestyrelsesmøde den 12. maj 2012 omtales ikke på mødet.«

Først 20. november blev Udenrigsministeriets departementschef oplyst om, at »udviklingsministeren havde afgivet fejlagtige oplysninger om GGGIs rejseregler.«

»Departementschefen beslutter, at Folketinget og pressen skal orienteres hurtigst muligt, og sørger for, at der foretages en øjeblikkelig orientering af udviklingsministeren og Statsministeriet.«

Den følgende dag trådte Christian Friis Bach tilbage som minister.

BNB

Dagens Gossip