FAKTA: Se hvad ja-partierne også vil have dit ja til

Folkeafstemningen 3. december handler formelt om at ændre Danmarks nuværende forbehold over for EU's retlige samarbejde til en tilvalgsordning.

En tilvalgsordning vil betyde, at Danmark fremover kan vælge fra sag til sag, om vi vil deltage, når der bliver fremsat nye lovforslag på området.

Ja-partierne S, V, R, SF og K har samtidig forhåndssorteret i de 50 allerede vedtagne stykker EU-lovgivning, Danmark ikke er omfattet af i dag. 22 af dem vil de gerne med i.

Generelt sigter de fælles EU-regler mod at få en mere ensartet behandling og fælles mindstekrav i sager, der går på tværs af grænser og at gøre det mere klart, hvilket lands lovgivning, der gælder, i for eksempel arbejdskonflikter som Ryanair eller forældretvister som den om drengen Oliver.

De 22 retsakter handler om:

* Børn og familieret. Fire retsakter, der blandt andet giver mere fælles regler for behandlingen af og håndtering af strid om arvesager, skilsmissesager, forældremyndighed og underholdsbidrag, når der er parter i flere forskellige EU-lande.

* Handel. Ti retsakter, der blandt andet handler om, hvordan man behandler konkurssager, inddrivelse af gæld, erstatningssager ved småkøb og arbejdsretlige tvister, når der er parter i flere forskellige EU-lande.

* Politisamarbejde. Tre retsakter, der blandt andet skal gøre det muligt at tage et polititilhold mod for eksempel en voldelig eksmand med sig rundt i EU, og som etablerer et samlet system for udveksling af bevismateriale i straffesager over grænser.

Et ja betyder også, at Danmarks forhold til politisamarbejdet Europol og Eurojust, der er samarbejdet mellem EU-landenes anklagemyndigheder, i praksis kan fortsætte uændret.

* Strafferet. Fem retsakter, der blandt andet rummer minimumsregler for strafbarhed og strafferammer for menneskehandel, pædofili og falskmøntneri med euroen samt sigter mod mere ens love om cyberkriminalitet.

* Det helt særligt danske - parallelaftalerne. Fire retsakter, der giver Danmark parallelaftaler om gensidig anerkendelse og forkyndelse af domstolsafgørelser, Dublin-aftalen om asylsamarbejdet og det tilhørende fingeraftryksregister, Eurodac.

Kilder: www.3december.dk

/ritzau/

Dagens Gossip