FAKTA: Se hvad posttraumatisk stresslidelse er

Veteraner med posttraumatisk stresslidelse, PTSD, der længe har kæmpet for at få anerkendt deres psykiske lidelser som en arbejdsskade, kan nu se frem til erstatning.

Partierne bag forsvarsforliget har mandag indgået en aftale, der finder 450-500 millioner kroner til at finansiere de øgede udgifter til erstatninger til veteraner, der har fået PTSD som en konsekvens af at have været udsendt.

* Posttraumatisk stresslidelse - PTSD - er en psykisk lidelse, der kan optræde, efter at man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krig, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb og røveri.

* Tidligere har soldater inden for seks måneder efter hjemsendelsen fra en mission skullet dokumentere, at de havde lidelsen. En lægefaglig rapport har imidlertid påvist "kraftige indikationer" på, at man kan få såkaldt forsinket PTSD, hvor symptomerne først viser sig mere end seks måneder efter den traumatiske hændelse.

* Rapporten om forsinket PTSD har fået politikerne til at gribe ind og ændre reglerne, så soldater kan få genoptaget sager, hvor lidelsen først er opstået og dokumenteret mere end seks måneder efter hjemsendelsen.

* PTSD er beskrevet langt tilbage i tiden. Der er skriftlige beskrivelser tilbage fra den amerikanske borgerkrig, hvor lidelsen var kendt som Da Costas Syndrom. Under Første Verdenskrig blev lidelsen kaldt granatchok.

* Det antages, at cirka en procent af befolkningen til enhver tid lider af PTSD. Blandt soldater, som har været i krig, og blandt ofre for katastrofer er hyppigheden højere - cirka 10 procent, og efter voldtægt er den 30 procent.

* Vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud er hyppige. De fleste har vanskeligt ved at koncentrere sig og er anspændte.

* Mange oplever en stadig genoplevelse af den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn.

* PTSD er en relativ langvarig og ikke sjælden kronisk tilstand.

Ved kronisk PTSD har man perioder med øgede symptomer, hvorefter lidelsen går tilbage eller mildnes, men for nogen kan symptomerne være konstante og alvorlige i lang tid.

Kilde: Forsvarsministeriet, sundhed.dk og netdoktor.dk

/ritzau/

Dagens Gossip