FAKTA: Skoler har svært ved at få lærere

En skoleforvaltningsundersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL) viser, at det vanskeligt at rekruttere lærere til folkeskolen.

Ifølge Michael Ziegler (K), formand for overenskomstudvalget i KL, handler det dog ikke om, at der mangler lærere ude i klasseværelserne, men at ansøgerbunkerne er ikke så store, som de har været tidligere.

* 11 kommuner oplever i høj grad rekrutteringsudfordringer på skoleområdet, og 68 kommuner oplever i nogen grad udfordringer. Det er en stigning i antal kommuner, der oplever rekrutteringsudfordringer sammenlignet med efteråret 2014.

* Det er især lærere, som mange kommuner har problemer med at rekruttere. Cirka halvdelen af kommunerne oplever dog også udfordringer i forhold til at rekruttere skoleledere. Der opleves kun i få kommuner udfordringer med at rekruttere pædagoger.

* Søgningen til læreruddannelsen er bestemmende for kommunernes rekrutteringssituation på lærerområdet. Ser vi på de kommende år, vil der være tale om små årgange, der bliver færdiguddannet fra læreruddannelsen. Selv om optaget i 2015 viste en lille stigning (cirka seks procent), var det en stigning fra et meget lavt niveau.

* Der angives forskellige årsager til rekrutteringsudfordringerne. For størstedelen af kommunerne er det, der udfordrer, især at rekruttere lærere med undervisningskompetence i bestemte fag og dernæst at rekruttere til skoler i bestemte geografiske områder.

Kilder: KL's skoleforvaltningsundersøgelse 2015

/ritzau/

Dagens Gossip