FAKTA: Statsrevisorerne vogter over skatteborgernes penge

Statsrevisorerne overvejer nu at lade Rigsrevisionen undersøge, om dele af Dong Energy i 2014 blev solgt for billigt til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Her kan du blive klogere på Statsrevisorerne og deres arbejde:

* Gruppen overvåger, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at forvaltningen er så effektiv som mulig.

* Folketinget udpeger politikere til hvervet som statsrevisor. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer. Eksempelvis er kun to ud af seks af de nuværende revisorer medlem af Folketinget.

* Statsrevisorerne arbejder ud fra et konsensusprincip, hvor de tilstræber at være enige. Det gælder både, når der afgives bemærkninger til beretninger, og når de anmoder Rigsrevisionen om at undersøge et område.

* De nuværende statsrevisorer repræsenterer hvert sit parti, som sidder i Folketinget. De er valgt for en fireårig periode frem til 1. oktober 2018.

* Statsrevisorerne holder møder cirka en gang om måneden - undtagen juli - og afgiver cirka 20 beretninger om året.

* Den væsentligste opgave er at behandle de beretninger og notater, Statsrevisorerne modtager fra Rigsrevisionen og at afgive beretningerne til Folketinget.

* Statsrevisorerne reviderer statens regnskaber i samarbejde med Rigsrevisionen, som udfører hovedparten af revisionsarbejdet.

* Rigsrevisionen rapporterer til Statsrevisorerne i form af beretninger og notater.

* Desuden kontrollerer Statsrevisorerne om de ansvarlige ministre har givet Folketinget og dets udvalg de nødvendige oplysninger.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/

Dagens Gossip