Fakta: Stormrådet og stormen Bodil

Regeringen fremsætter et lovforslag om at udbetale erstatning for de udgifter, som hjemløse boligejere bruger på genhusning efter stormen Bodil, og som ikke typisk dækkes af Stormrådet.

* Stormrådet afgør om man kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.

* Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod.

Det skete den 10. december, hvor rådet afgjorde, at vandstanden i de danske farvande var steget til et ekstremt niveau i flere dele af landet under stormen Bodil, der ramte Danmark den 5.-6. december.

* Det er dog forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der kan gives erstatning.

* Der gives ikke med garanti erstatning. For eksempel kan erstatningen blive nedsat eller helt bortfalde, hvis husejeren har undladt at begrænse skaden.

* Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

* Man kan traditionelt set ikke få erstatning for udgifter til indirekte skader som for eksempel genhusning eller følgevirkninger som skimmelsvamp. Det er genhusningens-reglerne, som regeringen nu vil ændre.

Man kan læse mere om stormflodsordningen på www.stormraadet.dk

Kilde: Stormrådet og Ritzau

/ritzau/

Dagens Gossip